Családpedagógiai Egyesület (CSPE)

Az Egyesület tevékenysége a családpedagógiai szemlélet elterjesztését és a gyakorlatba való átültetését szolgálja. Erősíteni igyekszik a családok harmonikus, egészséges, tevékeny és erkölcsös életvezetését, kölcsönös felelősségen és szereteten alapuló nevelő hatását, kapcsolatrendszerét, a fiatalok reális – önmaguk és az élet ismeretére alapozott – családtervezését.

Az Egyesület szerepet vállal a megelőző és a korrekciós család-, gyermek- és ifjúságvédelemben, a családpedagógiai szemlélet és tevékenységrendszer elfogadtatásában. Támogatja a gyermekek és a fiatalok családi életre nevelését, a pedagógiai családgondozást, a családpedagógiai szakma elismertetését, ilyen hálózat megteremtését.

Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében összefogja a családpedagógusokat, kutatókat és a családi nevelést támogató más szakembereket és érdeklődőket, fórumot biztosítva a felmerült szakmai kérdések megvitatására, véleményt nyilvánít a családokat, a családi nevelést, a családpolitika alakulását érintő kérdésekben, szakmai találkozókat, tanfolyamokat, rendezvényeket, előadásokat szervez, kiadványokat népszerűsít és jelentet meg a szakmai gyakorlatban példaértékű tevékenységek módszereinek leírására.

Az Egyesület nyílt szervezet, így családdal foglalkozó bármely szakembert, érdeklődőt soraiba fogad. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre.

Elnök: Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktus (vnaniko2013@gmail.com )

Elnökség, cím: 4220. Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1– 9

Adószám: 18069534-1-09

A belépési nyilatkozat itt elérhető: Belépési nyilatkozat pdf