A Családpedagógiai Egyesület tagjainak előadás és képzési ajánlata

 

A megvalósítás feltételeiről az előadók saját elérhetőségein lehet egyeztetni.

Lehetőség nyílik több előadó/előadás helyi igények szerinti variálására is.

Reméljük, hogy kínálatunk folyamatosan bővülni fog!

Számítunk mindenkire, aki szakmai és/vagy magánéletében családokkal, gyermekekkel van aktív kapcsolatban, melynek során ösztönösen és tudatosan is nevelői mintát ad, pedagógiai hatást gyakorol.

Ilyenek lehetnek többek között: szülők és más családtagok; védőnők; kisgyermeknevelők; óvoda és iskolapedagógusok; fejlesztőpedagógusok.

A táblázat előadóinkat betűrend szerint sorolja:

Bajzáth Mária

Demeter Lázár Katalin

Kőházyné Fasching Anikó

Pivók Lászlóné Gajdár Klára

Bajzáth Mária mesepedagógus témái — Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely
kapcsolat: marcsi@merit.hu
Bajzáth Mária mesepedagógus témái — Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely
kapcsolat: marcsi@merit.hu
Növekedett egy kétágú fa…

„Testtudat, testkép, testfogalom megalapozása és fejlesztése”
Tíz, tíz tiszta víz…

Számok, számfogalom, számolás, mérés
Mi a legerősebb a világon

Gondolkodás, képzelet, képalkotó képessé megalapozása és fejlesztése
Ötvenkét virágán, három aranyalma…

Ünnepek a mesékben és a valóságokban. Ünnepek rítusai
Január elől jár…

Az időfogalom megalapozása és fejlesztése
Feltarisznyálták, anyja, apja megáldotta, és útnak indult…

A bennünket körülvevő világ I. — Családok a mesékben és a valóságban
Demeter Lázár Katalin fejlesztő-tehetségfejlesztő dráma-pedagógus témái
kapcsolat: 68katica@gmail.com
Demeter Lázár Katalin fejlesztő-tehetségfejlesztő dráma-pedagógus témái
kapcsolat: 68katica@gmail.com
Tehetségfejlesztés-kreatív gondolkodás, drámajátékokkal színesítve Az iskolaérettség szempontjai Sindelar 2.
Tanulási és magatartási zavarok terápiája az iskolásokban
Kőházyné Fasching Anikó óvodapedagógus, szakértő témái
kapcsolat: fasching@t-online.hu
Kőházyné Fasching Anikó óvodapedagógus, szakértő témái
kapcsolat: fasching@t-online.hu
Tehetségazonosítás
Óvodáskorú tehetségigéretek nehézségeinek felzárkóztatása
Jó gyakorlat bemutatása: A harmonikus fejlesztés lehetősége
A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, valamint az óvodai hátránycsökkentésben Művészeti nevelés az óvodában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre
Pivók Lászlóné Gajdár Klára óvodai szaktanácsadó, tréner témái
kapcsolat: pklari53@gmail.com, telefon: 06-20-353-4416
Pivók Lászlóné Gajdár Klára óvodai szaktanácsadó, tréner témái
kapcsolat: pklari53@gmail.com, telefon: 06-20-353-4416
Jogok és kötelességek: gyermekek, szülők, pedagógusok jogai, kötelességei és a pedagógus komptenciák kapcsolata Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, esetenként hátránycsökkentője — Hogyan? értelmezési és gyakorlati sokféleségről A család és óvoda kapcsolatának együttműködő szerepe a gyermeknevelésben — A család lehetőségei és felelőssége az intézményválasztásban majd a kapcsolattartás minőségében Ajánlások az óvodai élet tervezéséhez, szervevzéséhez, megvalósításához A befogadásról, a folyamatos-rugalmas napirendről Mitől lehet gyermekközpontú az óvodai élet? — szülői, fenntartói igények/elvárások, csoportszervezés: a tiszta-vegyes munkarend kialakítása
A gyermekekről — a gyermekekért az esélyegyenlőség biztosításával
— A kisgyermekek fejlődési ismereteire alapozó óvodai nevelés tapasztalatairól
— Az óvódás gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációról
Az óvodás gyermekek személyiségfejlődésének — magatartásának, viselkedésének, neveltségi szintének — alakulása, megyfigyelése — iskolára való alkalmassága A Sindelar 1. tanulási részképességeket vizsgáló eljárás bemutatása, gyakorlóprogrammal (5-7 éves korban) Ünnepek az óvodában a családok szokásainak tiszteletbentartásával — A gyermekek valós szükségleteire épülő ünneplés