Könyvajánló

Dr. Hegyi Ildikó: A nevelés “tízparancsolata”
Tíz jó tanács a gyermekneveléshez. A jövőnek nevelünk, a jelen körülmények között, a múlt tapasztalatainak, az ott szerzett tudásnak-ismeretnek a felhasználásával. Az alapjaiban átformálódott világ megköveteli, hogy a felnövekvő nemzedék alkalmazkodjon az újhoz: a ma gyermekét nem lehet csak a múlt és a jelen kitaposott útján nevelni.

Pivókné Gajdár Klára: A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai életünket
A könyvben található sok ötlet, kínált/választható tevékenységek, együttes tervezés és együttmunkálkodás, élményekben dús programok a 3-7 éves gyerekeknek, akik saját fejlődési állapotuknak megfelelően vesznek részt benne.

Körmöci Katalin – Perlai Rezsőné – Pivókné Gajdár Klára: Karácsonyi Ünnepkör
Második kötetünk, a Karácsonyi ünnepkör kapcsán az óvodás gyermekek érzelmi életének és környezete hatásainak összefüggését világítjuk meg. Az ünnepekre való készülődést a multikulturalitás, a hagyományok és szokások sokszínűségével és árnyaltságával jártuk körül, nem tévesztettünk szem elől egyéb (pl.: a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága) gyermeki jogokat sem. Mindehhez elméleti és gyakorlati segítséget kínálunk.

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor
A ​világhírű pszichológus-pedagógus szerző műve több országban valóságos mozgalmat indított el: szülőkét, akik nem hagyják, hogy korunk konzumkultúrája bedarálja őket, és egy élhetőbb, tartalmasabb, szebb gyermekkort kívánnak lányaiknak és fiaiknak biztosítani.

Dr. Csernus Imre: Ki nevel a végén?
Dr. Csernus Imre, a népszerű pszichiáter korábbi munkái (Drogma, Bevállalja?, Bevállalom!) után ezúttal kifejezetten a szülőknek írt könyvet. Leendő és már gyakorló anyáknak és apáknak. A szülői minta fontosságáról, az erőszakról, a szexualitásról, a drogról, a barátságról, bűnről és büntetésről.

Dr. Gary Chapman: Családi összhangzattan
Gary ​Chapman könyve iránytűt ad a családok kezébe. Saját családi életének buktatóit sem elkendőzve megmutatja, mennyire fontos a szolgálatkészség, a házastársak meghitt kapcsolatának elmélyítése, egymás tisztelete, megbecsülése és bátorítása, és hogyan forrasztja mindezeket egységbe a szeretet kötőanyaga.

Dr. Hermann Alice: Emberré nevelés
A négy évvel ezelőtt felújított könyv 1946-ban jelent meg először A demokratikus megújulás érezteti hatását Hermann Alice rokonszenves hangvételén. A konzervatív tekintélyelvű neveléssel szemben hatásosan fejti ki a gyerekek feltétlen emberszámba vételének kívánalmát. S mert ennek gyakorlati megvalósítása nehezebb, mint elvi megfogalmazása. számtalan életszerű helyzet elemzésével igyekszik a nevelési módszerek tökéletesítésében segíteni.

Dr. James Dobson: Az akaratos gyerek – születéstől a serdülőkorig
Vannak nehezen nevelhető gyerekek, vagy csak a szülők következetlenek? Dr. Dobson, aki egykor az amerikai elnök tanácsadójaként az ifjúsági ügyek felelőse volt, rendkívül élvezetes stílusban adja szakmai tanácsait a sokszor tanácstalan szülőknek. Olyan területeket is hozzáértéssel kezel, melyek manapság népszerűtlenek, mint: kötelezettségvállalás bevezetése, szeretetteljes szülői kontroll, értékrend megalapozása, jutalmazás és büntetés következetes alkalmazása, önfegyelemre való nevelés.

Dr. Ranschburg Jenő: Szülők lettünk – az élet első hat éve
Mindaz, ami a szülő és a gyermek viszonyában az élet első hat évében történik, felmérhetetlen fontosságú a gyermek további sorsában. A neves pszichológus részletezi azokat a problémákat, melyek minden szülő részére nevelési kérdéssé válnak: az evés, az alvás, szobatisztaság, büntetés és jutalmazás, a tesvérféltékenység, a szexualitás stb. Könyvét azoknak a kisgyermekes szülőknek ajánlja, akik átérzik a felelősséget, amit a szülői szerepkör jelent, és arra törekednek, hogy a gyermeküket értelmesen, előítéletek nélkül neveljék.

Erich Fromm: A szeretet művészete
Művészet-e a szeretet, vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, „beleesik”? Ez a könyvecske – noha az emberek többsége manapság kétségkivül az utóbbi nézetet vallja – az előbbi feltevésen alapul: a szeretés művészet, melyet meg kell tanulnunk. Ez nem könnyű, de az egyedüli lehetőség arra, hogy ebben az egyre inkább elidegenedő világban az elkülönültséget, a magányt legyőzzük, leküzdjük.

Gary Chapman – Ross Campbell: Gyerekekre hangolva – az öt szeretetnyelv
A népszerű szerzőpáros könyvében azt hangsúlyozza, hogy a nevelésben minden a szülők és a gyerek közötti szeretetkapcsolaton múlik. Ahhoz, hogy gyermekünk egészségesen fejlődjön, elengedhetetlenül fontos, hogy betöltsük érzelmi szükségleteit, azaz érezze szeretetünket és elfogadásunkat. Hogyan kommunikálhatjuk szeretetünket ebben az emberformáló kapcsolatban? A válasz az öt szeretetnyelv (a testi érintés, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás és a szívességek) helyes alkalmazásában rejlik..

A könyvekről rövid ismertetőt itt olvashat: Ismertető PDF