A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása

A Családpedagógiai Egyesület meghívja Önt

az EFOP-5.2.2-17-2017-00048 pályázati projekt workshopjára melynek témája:

A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása

időpont: 2018. október 13. (szombat) 9.00 – 15.00

helyszín: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája, Tanácskozó terem

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Program:

9.00

Vargáné dr. Nagy Anikó – CSPE elnök köszöntője

Bajzáth Mária mesepedagógus, Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely szakmai vezetője, Budapest

NÉPMESÉK ÉS NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK A NEVELÉS, TANÍTÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN

9.05 – 10. 30

Bevezető interaktív előadás „Példázatot, mesét kevésbe ne végy!”

A Népmesekincstár Mesepedagógia és a Népmesekincstár

Mesegyűjtemények világa. Eszközök, módszerek.

A Népmesekincstár a nevelés, tanítás, képességfejlesztés szolgálatában.

Öröm, élményalapú tanulás és tudásátadás.

A népmesék és népköltészeti alkotások komplex egysége.

Ismerkedő és névjátékok, gyakorlatok, népmesék a témához kapcsolódóan

10.30 – 11.00 Szünet

11.00 – 12.30

Népmesék, életmesék, valóság, képzelet „Rólad szól a mese, csak a név más…” A történetmesélő ember. A történetmesélő pedagógus. Mesékben élünk, élnek bennünk a mesék? A gyerek és a mesehőshős története. A történetmesélés mintkapcsolatteremtő és megtartó eszköz. Mesélni és mesét hallgatni mindenki tud. A mesélés rítusai. A népmese mint válasz a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre. Képzelet, képalakotó képességek fejlesztése játékokkal.

12.30 – 13.00 Szünet

13.00 – 15.00

Testtudat, testfogalom, testkép fejlesztése – Népmesekincstár mesepedagógia eszközeivel „Pont, pont, vesszőcske…” Komplex saját élményű mesefoglalkozások a témához kapcsolódóan

A bennünket körülvevő világ I. – Család, barátok, ellenfelek (biztonság, félelem, erők) Komplex mesefoglalkozások a témához kapcsolódóan 6. A bennünket körülvevő világ II. – állatokrók szóló mesék, állathangutánzók „Mindennel tudjak beszélni, ami él…” Mesék- gyakorlatok-játékok

A képzés zárása, kérdések, válaszok. Zárómese.

 A résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) alapján 7 óráról Igazolást kapnak.